Pomáhají nám

Chceme upřímně poděkovat všem, bez jejichž pomoci bychom se neobešli a jejichž obětavosti a důvěry si nesmírně vážíme:
za  finanční podporu děkujeme

Městské části Praha 3

Radě Apoštolské církve

sborům Křesťanského společenství - region Praha sever, Praha východ, Praha Palmovka, Praha Hostivař

sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 

Církvi bratrské v Soukenické, na Vinohradech, na Žižkově a v Dejvicích a v Liberci

Církvi bez hranic

Faith Community Church

The Chinese Christian Church in Prague

restauraci Hui Feng

sklenářství Koněvova

FBE Praha s.r.o.

a jednotlivým štědrým dárcům, bez kterých by se naše služba neobešla!!!


Také chceme na tomto místě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří obětují svůj čas a úsilí ve prospěch těchto dětí.
Ať Vám Bůh za Vaši pomoc a přízeň bohatě požehná!