Pomáhají nám

Chci upřímně poděkovat všem, bez jejichž pomoci bychom se neobešli a jejichž obětavosti a důvěry si nesmírně vážíme:
za štědrou finanční podporu děkujeme

 

Teen Challenge International,

Child in the Midst,

Kanadskému velvyslanectví v Praze,

veřejné sbírce Pomozte dětem,

Mustard Seed Foundation,

Willow Creek Community Church, USA

Foster Care Associate Grait Britain,

Ministerstvu práce a sociálních věcí,

Magistrátu hlavního města Prahy,

Úřadu m.č. Praha 3,

Radě Apoštolské církve,

Apoštolské církvi Sboru otevřených dveří Praha,

Křesťanskému centru AC Český Těšín,

Rhein-Main Church AG Wiesbaden,

Assembly of God, Marlton, USA

Nadaci Naše dítě

Nadaci Jaroslava Foglara

Nadaci Divoké husy

firmě ABION

firmě Atelijéur půda

firmě ELTODO

Agentuře D Plus

PVK a.s.

City Bank

Aukční síni Vltavín

Gabriele Hitzgerové

Danielu Frantíkovi

Ondřeji Danielovskému

Karlu Neyrgesovi

Jirkovi Camfrlovi

Ing. Petru Navarovi

Ing. Janě Navarové

RNDr. Janu Vovsi

MUDr. Rut Vovsové

Naděždě Štěpánové

Tomáši Jeřábkovi

Ludmile Mockové

Jirkovi Lemerovi

Ing. Martinu Bergnerovi

Judovi Čížkovskému

Vítkovi Hrbáčkovi

Rudovi Brančovskému

Ing. Davidu Vodičkovi

Lence Fialové

Heleně Kokšové

Janě Pohankové

Jindřichu Koudelovi

Janě Marcalíkové

Petru Masopustovi

Olze Hrdinové

Lence Kurzveilové

Ondřeji Mazanému

Ctiradu Navrátilovi

M. Jarošovi

A. Vernerové

Jonathanu Vernerovi

Marii Talpové,

Nancee Scott

Karen K. Lawrence

Marise Richards

Petru Masopustovi

Craigovi a Sarah Sprinegrovým

Phdr. Daně Krausové

 

za benefiční koncerty:

vokálnímu akapelovému souboru Geshem

gospelovému sboru Gospel Limited

 

za věcné dary a služby děkujeme

firmě JAKOBE za odvoz stavební suti zdrama

firmě  BRAMAC za výraznou slevu na střešní krytinu

firmě Gorenje za pračku

Pidivadlu za volný vstup na představení

za oblečení a hračky Ximeně Mrázek, Michong Oh, Markétě Zahradníkové, Petře Zmožkové, Rút Vodičkové - Semjonov,

za program pro děti Craigu Springerovi, Ryanu Zhangovi, Doris Rabus, křesťanské fotbalové organizaci Ambassadors o.s.

za pomoc při rekonstrukci domu a v programu pro děti děkujeme mládeži Křesťanského společenství Praha

 

za dlouhodobou finanční a modlitební podporu děkujeme

Církvi bratrské v Soukenické, na Vinohradech, na Žižkově, na Šeberově, v Dejvicích, na Černém mostě

International Church of Prague

Apoštolské církvi - Sboru otevřených dveří, Sboru bez hranic a Maranatha

Bratrské jednotě baptistů na Vinohradech a Šárka Valley Community Church

Evangelické církvi metodistické ve Strašnicích

Křesťanskému společenství, region Praha sever, Praha východ, Praha Palmovka

Korejské církvi

paní Mgr. Libuši Čížkové, klinické psycholožce, za supervizi a odbornou pomoc,


a vůbec všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli v naší snaze vytvořit lepší životní šanci pro ohrožené děti.
Také chci na tomto místě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří obětují svůj čas a úsilí ve prospěch těchto dětí.
Ať Vám Bůh za Vaši pomoc a přízeň bohatě požehná.Bc. Lucie Pohanková, DiS.
Vedoucí Centra dětí a mládeže
Teen Challenge Int. Praha