O nás

Teen Challenge International  je křesťanská mezinárodní organizace, která pomáhá lidem s problémem závislostí. Vznikla v 50. letech v USA a dnes je rozšířena do mnoha zemí světa. V České republice působí od roku 1994. Teen Challenge provozuje v ČR  kontaktní centra, resocializační střediska, domy návratu a dětská centra.

 

Centrum dětí a mládeže založili na Žižkově v roce 2001 manželé Pohankovi. Vzniklo jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy. Je snaha dětem a mládeži poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.).  Naším cílem je pomoci těmto dětem a teenagerům nejen vyhnout se jevům, které devastují život člověka, ale založit svou budoucnost na správných hodnotách a postojích, přijmout zodpovědnost sám za sebe, začlenit se do společnosti a vést plnohodnotný, spokojený život. Věříme, že každý člověk potřebuje ve svém životě Boha, Jeho lásku a odpuštění, proto je součástí našich programů křesťanská výchova.

CDM sídlí od roku 2013 na Havlíčkově náměstí 11, Praha 3 a jeho současným vedoucím je Bc. Pavel Bukáček.