O nás

Teen Challenge International (TCI) je křesťanská mezinárodní organizace, která pomáhá lidem s problémem závislosti. Vznikla v 50. letech v USA a dnes je rozšířena do 74 zemí světa. V České republice působí od roku 1994, kde je založena Apoštolskou církví a registrována na Ministerstvu kultury jako účelové zařízení církve. Je to nestátní, nezisková organizace. V čele stojí ředitel Petr Král a národní rada. TCI provozuje v ČR síť kontaktních center, resocializačních středisek pro závislé a domů návratu, provozuje streetwork, primární prevence, působí ve věznicích a psychiatrických léčebnách.

Více o TCI na http://www.teenchallenge.cz

 

CDM vzniklo jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy. Snažíme se jim poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.) Naším cílem je pomoci těmto dětem a teenagerům nejen vyhnout se jevům, které devastují život člověka, ale založit svou budoucnost na správných hodnotách a postojích, přijmout zodpovědnost sám za sebe, začlenit se do společnosti a vést plnohodnotný, spokojený život.


TCI je křesťanská organizace. Věříme, že každý člověk potřebuje ve svém životě Boha, Jeho lásku a odpuštění. Součástí našeho programu je křesťanská výchova a vyučování biblických příběhů. Účast v programu je dobrovolná.  V Praze působí CDM od roku 2001 a jeho vedoucím je Pavel Bukáček.