Záchranář

Děkujeme všem, kteří se podílíte svými příspěvky na dlouhodobé akci - Hledáme záchranáře.

  • Touto akcí pomáháte zajišťovat mzdy pro pracovníky s předškolními, školními dětmi a teenagery. 
  • Díky Vaší podpoře můžeme takto věnovat čas mnoha dětem.
  • Naše centrum navštíví až 50 dětí denně.
  • Čas, který trávíme přímo s dětmi je pak 20 hodin týdně, nepočítáme-li speciální akce jako výlety, návštěvy církví, víkendové přespávačky, tábory atd.
  • Touto cestou Vás prosíme, zda můžete tuto informaci šířit i mezi své známé.
  • Prostřednictvím akce „Záchranář“ bychom rádi oslovili dárce, kteří by byli ochotni posílat minimálně 100,- Kč měsíčně nad podporu Centra dětí a mládeže Teen Challenge Int. ČR na Žižkově.

č.ú. 1051103952/5500, VS: 772014

Děkujeme!

Více informací na naší FB stránce  https://www.facebook.com/zachranar/