Záchranář

Děkujeme všem, kteří se podílíte svými příspěvky na dlouhodobé akci - Hledáme záchranáře.

• Touto akcí pomáháte zajišťovat mzdy pro pracovníky s předškolními, školními dětmi a teenagery. 
• Díky Vaší podpoře můžeme takto věnovat čas mnoha dětem. 
• Naše centrum navštíví až 35 dětí denně.
• Čas, který trávíme přímo s dětmi je pak 23 hodin týdně, nepočítáme li speciální akce jako výlety, návštěvy církví, víkendové přespávačky, tábory atd.

• Abychom tuto službu mohli v plném rozsahu dělat i nadále potřebujeme pro tento rok získat ještě 91 700,- Kč

• Touto cestou Vás prosíme, zda můžete tuto informaci šířit i mezi své známé.

• Prostřednictvím akce „Záchranář“ bychom rádi oslovili dárce, kteří by byli ochotni posílat minimálně 100,- Kč měsíčně nad podporu Centra dětí a mládeže Teen Challenge Int. ČR na Žižkově.
č.ú. 1051103952/5500, VS: 772014

Děkujeme!

Více informací na naší FB stránce

https://www.facebook.com/zachranar/